Algemene voorwaarden OutdoorJIM

Algemene voorwaarden

Bij het aanmelden bij OutdoorJIM gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden:

 1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
 2. JIM|trainingen behoudt het recht een training tot 1 uur voor aanvang bij onvoldoende belangstelling (minder dan 4 deelnemers) te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Of ten gevolge van een tekort/ziekte aan trainers.
 3. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de training.
 4. Deelname aan een door JIM|trainingen geschreven training geschiedt geheel op eigen risico. JIM|trainingen is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 5. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is JIM|trainingen niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door JIM|trainingen georganiseerde trainingen.
 6. Een OutdoorJIM training is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
 7. JIM|trainingen behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 8. Indien tijdens of omtrent de training misbruik wordt gemaakt van materialen of faciliteiten welke JIM|trainingen beschikbaar stelt of eventuele beschadigingen die door een deelnemer aan eigendommen van JIM|trainingen of andere deelnemers, opzettelijk of door aanwijsbaar schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende deelnemer.
 9. Inschrijven voor een van de trainingen van JIM|trainingen kan alleen via de app van trainin en in nood bij Jimmie Gilissen bereikbaar op +31625215906. De deelnemer moet indien verhindert de training annuleren via de app, dit geschiedt vóór de aangegeven tijd in de app. Ook bij het te laat afmelden, ben je verplicht dit te melden.
 10. Indien je hebt aangegeven dat je komt trainen en je komt niet naar de training, en je hebt niet op tijd afgezegd, dan wordt er een trainingsuur in rekening gebracht.
 11. De deelnemer geeft met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden JIM|trainingen toestemming om fotografische en andersoortige opnames van groepen en/of individuelen te gebruiken, voor publicatie van redactionele of promotiedoeleinden. Als je het hiermee om welke reden dan ook, mee oneens bent, dien je dit schriftelijk aan te geven.
 12. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door JIM|trainingen bewaard zullen worden. JIM|trainingen verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 13. Het maximale aantal deelnemers per training bedraagt 14 personen. De desbetreffende trainer heeft het recht ter plekke anders te besluiten.
 14. Kosten zijn €6,50 per les met een maximum van €45,- per maand. Het te betalen bedrag wordt achteraf één keer per maand in rekening gebracht en zal kenbaar gemaakt worden via WhatsApp en SMS. Betalingstermijn is 3 dagen na dagtekening en moet voldaan worden via het betaalverzoek of via overboeking.
 15. JIM|trainingen is bevoegd de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De vernieuwde versie zal dan ook direct door JIM|trainingen beschikbaar worden gesteld.
 16. JIM|trainingen behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 17. De trainingen lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen gaan de trainingen niet door (tenzij t.z.t. anders wordt aangegeven).

Wij hebben een vaste locatie op de Nevengeul.

GPS 51°51’27.0″N 5°52’09.6″E
Lentse Warande 6663 BJ Nijmegen.

Indien er een evenement op de Nevengeul plaatsvindt is de uitwijk locatie te vinden bij station Lent en Van der Valk.

Akkoord met algemene voorwaarden OutdoorJIM?

  Hierbij verklaar ik alle gegevens correct te hebben ingevuld en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.